De innovaties van TalenT2Move

Evenwichtmet boeken

TalenT2Move is een doorontwikkeling op het gebied van duiding van verschillende gedrageigenschappen en de persoonlijke dynamiek. Deze gedragseigenschappen ontstaan vanuit de verschillende voorkeursgebieden in het brein. De verschillende verbindingen van het brein met de natuurlijke vormen van onze motoriek zorgen ervoor dat deze voorkeursgebieden ontstaan. Als het ware een externe MRI van het brein waarmee de dynamiek van gedrag, karakter kan worden beschreven.


Waar de verbinding van de motoriek met het brein en gedrag tot op heden nog gekoppeld werd aan MBTI persoonlijkheidsprofielen, heeft talenT2Move een nieuwe dynamische vertaling ontwikkeld van de diverse persoonlijkheden.

 

De objectiviteit van karakter

De oorsprong van gedrag is te vinden in ons brein. Elk deel van het brein heeft specifieke eigenschappen. Deze breingebieden zijn kruislings verbonden met ons lichaam. De bewegingen van ons lichaam worden gevormd door beweegketens. Deze beweegketens stimuleren dus omgekeerd ook ons brein.
Hoe meer een breingebied gestimuleerd wordt hoe groter de voorkeur en ontwikkeling van de daaraan gekoppelde gedragingen. Dit noemt men karakter. Zodra we over karaktereigenschappen spreken hebben we echter te maken met verschillende zienswijzen. Waar bijvoorbeeld de één bepaald gedrag bestempeld als doorzettingsvermogen, zal een ander dit als doordrammen benoemen.
Het is niet eenvoudig “objectief” te zijn over gedrag als “smaken verschillen”. TalenT2Move brengt een objectieve manier van kijken naar de verschillende persoonlijkheden binnen bereik.

 

Hersens in kleur

Body-Brain profielen

Hoe je beweegt zo beweeg je ook door het leven. Door inzicht in jouw natuurlijke motoriek ontstaat zicht op de voorkeurswerking van jouw brein en daarmee jouw talenten.
Via de T2M methode krijg je niet alleen inzicht in jouw talenten, maar herken je ook jouw eerste “vriendelijke”stress-signalen én weet je de voor jou juiste interventies toe te passen om je flows in werking te zetten.
Voor elk Body-brain profiel is er een persoonlijke dynamiek zichtbaar met de T2M talent-profielkaarten.

 

Praktisch en Effectief

Door gebruik te maken van TalenT2Move, leren wij sneller, werken teams effectiever met elkaar samen en verbeteren prestaties.
TalenT2Move, op een objectieve dynamische manier elkaars talenten versterken.

  • Bedrijf & organisatie
  • Onderwijs & opleiding
  • Sport & gezondheid