Bedrijf & organisatie

bedrijf en organisatie

TalenT2Move on the Job

Workshops

On)bewust presteren
Persoonlijke dynamiek
Team dynamiek

[intro text]

TalenT2Move wervend & selectief

Organisatie Analyse

100% inzicht in het menselijke kapitaal van de organisatie
Praktijkgericht onderzoek
Potentie organisatie ontwikkeling zichtbaarOrganisatie ontwikkeling & borging
Innovatieve organisatie ontwikkeling met T2M organisatie analyse en micro targeting
Maatwerk oplossingen en toepassingen
Werving en Selectie verbonden aan teamontwikkeling en visie

  • Bedrijf & organisatie
  • Onderwijs & opleiding
  • Sport & gezondheid